SLAGET VED FREDERICIA
1849--168 rrsdagen for den danske hrs sejer ved Fredericia under Trerskrigen 1848-1850. Den danske hr blev indesluttet af fjendens styrker, som havde gravet skyttegrave og skanser tt ind til byen. Byen kom, srligt i dagene 16. - 19. maj 1849, under meget kraftig bombardement. Op til 6. juli 1849 var der sket store overfrelser af tropper og materiel fra Fyn til Fredericia, og under general Blows ledelse ivrksattes et overrumplende og sejerrigt modangreb. Kampene var meget hrde, og der kmpedes mand til mand i skyttegravene. Den danske tabsliste talte 496 dde, 1277 srede og 94 savnede. Nederlaget for de slesvig-holstenske styrker ledte 10. juli til vbenstilstand, og Snderjylland blev gjort til en demilirariseret zone. 2. juli 1850 underskrev preusserne en fredaslutning, mens slesvig-holstenerne fortsatte krigshandlingerne.
Officielle Flagdage
1.Jan 2017
29.Jan 1801
2.Feb 1864
5.Feb 1972
10.Feb 1920
11.Feb 1659
2.Apr 1801
9.Apr 1940
16.Apr 1940
18.Apr 1864
29.Apr 1944
5.May 1945
26.May 1968
5.Jun 1849
7.Jun 1969
11.Jun 1934
15.Jun 1219
1.Jul 1677
6.Jul 1849
25.Jul 1850
5.Sep 1948
4.Oct 1850
25.Dec 2017

Påskedag,Pinsedag,
Kriti Himmelfartsdag,
Langfredag (på halv stang hele dagen)
Flagstrrelser kan ses her!
KONTAKT
Visuel Print AS
A.C. Illums Vej 9
8600 Silkeborg
Tlf.: +45 87 98 90 90
Fax: +45 87 98 90 91
Mail: vp@visuel-print.dk
NYE FLAG?
Nye flag - klik en pris
SE VIDEO
Se video
Tag et kig på vores videoer.
Se vores produktion i Silkeborg.

Se vores videoer
RÅDGIVNING
Se video
87 98 90 90

eller send mail