HOLMENS HDERSTEGN
1801--216 rHolmens Hderstegn blev indstiftet den 29. januar 1801 ved kongeligt bent brev p Kong Christian d. VIIs fdselsdag. Hderstegnet tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i Setaten eller ved Orlogsvrftet og har forrettet tjeneste ved forsvaret i fulde 25 r efter sit fyldte 20. r. Baggrunden for indstiftelsen af Holmens Hderstegn skal ses i Napoleon-tidens ufred, hvor vores shandel led hrdt under stridighederne mellem Frankrig og England. Selv om englnderne tillod neutrale skibe at fragte gods til engelske havne, s betragtede franskmndene disse som lovlige priser og drev en ubarmhjertig kaperfart. Derved kom vores sfart i stor fare og regeringen besluttede derfor at indfre konvojsystemet. Ud for Afrikas kyst hentedes de hjemgende Ostindienfarere med deres rige ladninger. Capitain Steen Bille sendtes til Middelhavet med en eskadre for at ave de engelske og franske kapere, samt de berberiske srvere. P den mde blev skibsfarten beskyttet langs den europiske Atlanterhavskyst. Derfor kom mange orlogsskibe i fart, og dette betd meget arbejde til skibsbyggerne p Holmen, hvilket gav mangel p arbejdskraft. Problemet var s alvorligt, at kongen den 12. december 1800 resolverede, at den hndvrker, der mdte ved Holmens port inden klokkelyds ophr, samme dag ville f udbetalt en belnning p fire skilling, og den, der i 20 dage af en mned havde vist en sdan interesse for sit fag, skulle desuden tilkomme fem lys nr hans kostportion uddeltes.
Officielle Flagdage
1.Jan 2017
29.Jan 1801
2.Feb 1864
5.Feb 1972
10.Feb 1920
11.Feb 1659
2.Apr 1801
9.Apr 1940
16.Apr 1940
18.Apr 1864
29.Apr 1944
5.May 1945
26.May 1968
5.Jun 1849
7.Jun 1969
11.Jun 1934
15.Jun 1219
1.Jul 1677
6.Jul 1849
25.Jul 1850
5.Sep 1948
4.Oct 1850
25.Dec 2017

Påskedag,Pinsedag,
Kriti Himmelfartsdag,
Langfredag (på halv stang hele dagen)
Flagstrrelser kan ses her!
KONTAKT
Visuel Print AS
A.C. Illums Vej 9
8600 Silkeborg
Tlf.: +45 87 98 90 90
Fax: +45 87 98 90 91
Mail: vp@visuel-print.dk
NYE FLAG?
Nye flag - klik en pris
SE VIDEO
Se video
Tag et kig på vores videoer.
Se vores produktion i Silkeborg.

Se vores videoer
RÅDGIVNING
Se video
87 98 90 90

eller send mail