Lovgivning omkring visuel markedsføring

 

  • Hvor må hvad opsættes?
  • Hvilke forbehold skal der tages?
  • Hvad skal man ellers overveje ved visuel markedsføring?

 

Placering af skilte

En del af lovgivningen omkring skiltning og reklamer skal findes inden for naturbeskyttelse. Naturbeskyttelsesloven dikterer, at vi ikke må opsætte skilte og andet i det åbne land.

Naturbeskyttelsesloven § 21:
I det åbne land må der ikke opsættes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Skiltning om servicevejvisning og turistoplysningstavler, der opsættes af myndighederne i henhold til vej- og færdselslovgivningen, anses ikke for opsætning i reklame- og propagandaøjemed.

Der er undtagelser og tilladelser, og ved siden af din virksomhed må du selvfølgelig gerne skilte med dit navn mv. (medmindre det dominerer hele landskabet).
Inden du bruger skiltning ved et event eller andet, er det en god idé at tjekke lovgivningen, så du er sikker på at holde dig inden for de fastlagte rammer.

Læs mere om undtagelserne for skiltning i det åbne land i Naturbeskyttelseslovens § 21 her

 

Visuelle elementer

Vær også opmærksom på paragraffen om forretningskendetegn i Markedsføringsloven. Den lægger fast, at du ikke må bruge visuelle elementer, der ikke tilhører dig, eller som til forveksling ligner andres, så du kan blive sat i forbindelse med dem uden grundlag og deres viden om det.

Markedsføringsloven § 22: Forretningskendetegn
Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres.

Altså må du ikke gøre brug af visuelt materiale, som ikke er dit, eller som ligner andres til forveksling. 

Læs den aktuelle Makedsføringslov her: Se Markedsføringslovens § 22

Brug for rådgivning?

Bliv kontaktet